Om Karin

Jag är utbildad skrivpedagog vid Skurups folkhögskola och har läst litterär gestaltning på
Författarskolan vid Lunds universitet. Jag leder kurser med olika inriktningar inom kreativt
skrivande på Folkuniversitet, håller workshops och jobbar med individuell texthandledning.
Det egna skrivandet rymmer både poesi och berättande prosa för vuxna och unga. Jag tycker
det är spännande att jobba med möten mellan olika textformer.

Genom att undervisa i skrivande vill jag skapa förutsättningar att hitta och växa i sitt eget
uttryckssätt. Jag har ett stort intresse för människor och både som pedagog och i mitt
skrivande utgår jag från en vilja att utforska, upptäcka och kommunicera.


Hur vill du gå vidare med ditt skrivande?

Läs mer på Skrivarkurser eller Texthandledning, eller kontakta mig.