Samarbeten/Projekt

Jag har ett starkt engagemang för samhälls- och rättvisefrågor och drivs av en vilja att kombinera det med skrivande och skapande verksamhet. Jag har tidigare varit ideellt engagerad i flera föreningar såsom Individuell Människohjälp, Tjejjouren i Lund, Atim tjejjour i Malmö och Rädda Barnens ungdomsförbund. Jag har även undervisat i svenska som främmande språk och svenska för asylsökande på studieförbund samt inom SFI på såväl Komvux som folkhögskola.

Är du eller din förening intresserad av ett samarbete?
Kanske är du engagerad i en verksamhet där du tror att volontärer eller deltagare skulle vara hjälpta av att prova skrivandet som uttrycksform?

Hör av dig till mig så kan vi tillsammans fundera över hur ett samarbete med just er
organisation skulle kunna se ut.

Pågående projekt

Terra-Pi/Klimatkraft
Under våren 2023 genomför jag ett samarbetsprojekt med Terra-Pi, en ideell förening som
arbetar med klimatångest hos unga.

Jag leder arbetet att tillsammans med två tidigare deltagare från Terra-Pis grupper Klimatkraft
utforma skrivövningar som ska ingå i deras metodmaterial. Övningarna utgår från temat känslohantering och engagemang och kommer användas under Klimatkrafts träffar.

Terra-Pis metodbank är öppen för alla och senare under året kommer också skrivuppgifterna gå att hitta här.

Nyfiken på Terra-Pis arbete? Här kan du läsa mer om deras verksamhet.

Tidigare projekt

2022 Tjejjouren i Lund
Som ideellt engagerad stöttar och stärker du andra. Tjejjouren i Lund är en feministisk
förening dit unga tjejer och transpersoner kan vända sig anonymt för att få stöd. Syftet med att
arrangera en workshopserie i kreativt skrivande för aktiva volontärer var att skapa utrymme
för att själv stanna upp och tänka, känna och uttrycka sig. Att skriva är ett sätt att upptäcka
och utforska sin egen röst, sina känslor och tankar. I en skrivarcirkel skapas också utrymme
för att mötas och dela med sig av det en vill dela med sig av. Att lyssna på sig själv och andra.

Skrivarcirkeln innehöll två uppstartsträffar, en på vår- och en på höstterminen. Därefter följde
en workshopserie med tre träffar.

Projektet finansierades med hjälp av bidrag från Sparbanksstiftelsen Finn.

Läs mer om Tjejjouren i Lunds arbete här.

2018 Om afrikanska litteraturer och konsten att resa genom ord
Ett litet annorlunda exempel på kurs jag gjort är en seminarieserie på Lunds universitets
författarskola. Med hjälp av ett stipendium från Karin Ruuth-Bäckers minnesfond arrangerade
jag en serie seminarier med syftet att utforska och synliggöra litteratur och författarskap från
olika delar av Afrika och samtidigt utforska sin egen position som skrivande.