Texthandledning

Vad är texthandledning?

Texthandledning är ett individuellt arbete där jag som skrivpedagog och du som skribent
jobbar tillsammans för att utveckla ditt skrivande. Responsen är en viktig komponent, men
texthandledning är mer än så genom att innefatta skrivandet som helhet. Inför varje träff
lämnar du text till mig som vi sedan samtalar kring över zoom eller genom att ses. Upplägget
utformar vi tillsammans utifrån var du befinner dig i ditt skrivande. Du väljer själv om du vill
inleda med en större textinlämning där jag tittar på helheten eller lämna en mindre mängd text
till varje träff. Samtalet har sin grund i texten och respons på den, men det är också just ett
samtal, en dialog mellan oss där vi pratar om skrivprocessen med syftet att komma vidare
både med det specifika projektet och att utvecklas och växa i ditt skrivande utifrån din röst
och stil. Texthandledningen innefattar med andra ord både skribentens skrivande i stort,
skrivprocessen och det pågående projektet. Vi inleder med en första avstämningsträff eller
samtal där vi pratar om mål och förväntningar kring samarbetet.

Jag utgår från ett handledningspaket. Har du önskemål om andra möjliga sätt att få stöd vidare
i ditt skrivande får du gärna lyfta dem, så undersöker jag möjligheterna att hitta en variant
som passar just för dig.

Handledningspaket

  • Inledande avstämningsmöte (ca. en halvtimme)
  • Fyra textinlämningar: sammanlagt max 150 A4-sidor (typsnitt 12, 1,5 i radavstånd). Vid fler
    sidor tillkommer en extra kostnad enligt överenskommelse. Du väljer själv hur du vill fördela
    sidorna mellan träffarna.
  • Fyra handledningsträffar om en timme vardera (zoom eller fysisk träff i Malmö)
  • Kortfattande textkommentarer i dokumentet kan mejlas efteråt

Kostnad: 5000 kr (inkl. moms) (4000 kr exkl. moms)

Låter det intressant? Kontakta mig här!